Organisatie

ANBI verklaringen

ANBI verklaringen

StAM heeft een ANBI-status en kan op die manier inkomsten genereren en heeft de steun van verschillende organisaties waaronder de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Stichting Staring Advies en de bomenstichting Achterhoek. Voor ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2008 dat giften aan deze instellingen aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting. Ook kunnen ANBI’s vanaf die datum…

Visie en Missie

Visie en Missie

StAM wil landschap en landschapsherstel koppelen aan cultuur, geschiedenis en leefomgeving. Daarbij is belangrijk dat: Landschap beschouwd wordt als een cultureel erfgoed (buiten de musea).Een toegankelijk en beleefbaar landschap positieve emotie en herkenning geeft bij mensen.Identiteit en streekeigenheid belangrijke maatschappelijke thema’s zijn.Natuur en ecologie er beter van worden.‘Witte gebieden’ krijgen speciale aandacht (iedereen heeft recht…

Vrijwilligers

Vrijwilligers

StAM is een organisatie van vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit voorzitter André Kaminski, secretaris Jeltje Berendsen, penningmeester Jan van den Berg en de algemeen bestuursleden Henk Boland (ambassadeur Meuhoek) Henk Hilferink (PR en communicatie) en Marcel Roelofs. Daarnaast zijn er adviseurs die vanwege specifieke kennis – op financieel en organisatorisch gebied – vergadering bijwonen of…