Vrijwilligers

StAM is een organisatie van vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit voorzitter André Kaminski, secretaris Jeltje Berendsen, penningmeester Jan van den Berg en de algemeen bestuursleden Henk Boland (ambassadeur Meuhoek) Henk Hilferink (PR en communicatie) en Marcel Roelofs. Daarnaast zijn er adviseurs die vanwege specifieke kennis – op financieel en organisatorisch gebied – vergadering bijwonen of anderszins hun bijdrage leveren. Om activiteiten te kunnen uitvoeren wordt gewerkt aan verschillende werkgroepen. Public Relations, communicatie, landschapsmonumenten, streekidentiteit en historische kaarten, maar ook inhoudelijke (streek)projecten worden uitgevoerd vanuit werkgroepen. Waar mogelijk is een coördinator of ambassadeur aanspreekpunt voor deze deeltaken. StAM heeft een ANBI-status en kan op die manier inkomsten genereren en heeft de steun van verschillende organisaties waaronder de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Stichting Staring Advies en de bomenstichting Achterhoek.

Voor ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2008 dat giften aan deze instellingen aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting. Ook kunnen ANBI’s vanaf die datum in aanmerking komen voor een vrijstelling van schenk- en erfbelasting.

Stichting Achterhoek weer Mooi staat geregistreerd onder RSIN nummer: 819547955