Vrijwilligers

StAM is een organisatie van vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit voorzitter André Kaminski, secretaris Jeltje Berendsen, penningmeester Jan van den Berg en de algemeen bestuursleden Henk Boland (ambassadeur Meuhoek) Henk Hilferink (PR en communicatie) en Marcel Roelofs. Daarnaast zijn er adviseurs die vanwege specifieke kennis – op financieel en organisatorisch gebied – vergadering bijwonen of anderszins hun bijdrage leveren. Om activiteiten te kunnen uitvoeren wordt gewerkt aan verschillende werkgroepen. Public Relations, communicatie, landschapsmonumenten, streekidentiteit en historische kaarten, maar ook inhoudelijke (streek)projecten worden uitgevoerd vanuit werkgroepen. Waar mogelijk is een coördinator of ambassadeur aanspreekpunt voor deze deeltaken.