Landschapsmonumenten

Bronckhorst   Oude-Ijsselstreek   Doetinchem  Aalten  Montferland  Winterswijk  Zevenaar  Berkelland  Oost-Gelre

De Stichting Achterhoek Weer Mooi heeft een aantal landschapsmonumenten beschreven in de verschillende gemeenten in Achterhoek en Liemers. Bijgevoegd de criteria en een voorbeeld van een uitgewerkt model voor een beschrijving van een landschapsmonument. Wikipedia beschrift dit als volgt. 

Een landschapsmonument is een landschapselement met een bijzondere waarde op ecologisch, cultuurhistorisch en/of abiotisch terrein. Deze waarde wordt bepaald door eigenschappen als kenmerkendheid, zeldzaamheid, diversiteit en gaafheid. Een landschapsmonument kan op verschillende schaalniveaus voorkomen. Het kan een klein landschapselement zijn, zoals een monumentale eik. Maar ook een kilometerslange dijk of een historisch verkavelingspatroon.

Soms wordt met een landschapsmonument ook een in het landschap opgesteld en daar mee relaterend landschapskunstwerk bedoeld. Aardkundige monumenten hebben bijzondere betekenis op abiotisch gebied, maar zijn veelal ook landschappelijk van belang. Natuurmonumenten zijn gebieden met een belangrijke ecologische waarde, die daarnaast ook op abiotisch of cultuurhistorisch gebied interessant kunnen zijn. De grootte van deze monumenten kan variëren van een kleinschalige landschapselement tot grote natuurterreinen van duizenden hectares.

Landschapsmonumenten zijn een element van het cultuurlandschap en maken als zodanig vaak deel uit van een beschermd landschap. Lees meer…