ANBI verklaringen

StAM heeft een ANBI-status en kan op die manier inkomsten genereren en heeft de steun van verschillende organisaties waaronder de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Stichting Staring Advies en de bomenstichting Achterhoek.

Voor ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2008 dat giften aan deze instellingen aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting. Ook kunnen ANBI’s vanaf die datum in aanmerking komen voor een vrijstelling van schenk- en erfbelasting.

Stichting Achterhoek weer Mooi staat geregistreerd onder RSIN nummer: 819547955

ANBI verklaring 2023

ANBI verklaring 2022

ANBI verklaring 2021

ANBI verklaring 2020