Knotelzen in de Meuhoek

In buurtschap De Meuhoek onder Halle is een voor Nederland uniek stuk cultuurlandschap te vinden. Het uniek landschap van de Meuhoek is deels gelegen op de zuidflank van de Halserug.

In de Meuhoek wordt een fraai landschap met knotelzensingels en eenmansessen aangetroffen. Het is een kleinschalig coulissenlandschap met een oppervlakte van 3 km2 met een afwisseling van graslanden, akkers, landwegen en natuurterreinen. Door de aanvoer van kwelwater is het gebied van oorsprong zeer nat. In dit milieu voelt een boomsoort als de zwarte els zich goed thuis. Zeer veel bomen staan hier als knotelzen op de perceelsscheidingen. In 2011 zijn door Stichting Achterhoek weer Mooi in het gebied circa 3000 knotelzen en elzenbomenrijen geteld. Veel elzen zijn meer dan 200 jaar oud. Dit omvangrijke knotelzenlandschap is uniek voor de Achterhoek.

Deze bomen werden met regelmatig geknot. Omdat het gebruik van brandhout in de laatste 30 jaar steeds minder nodig is dreigt het beheer van deze elzen ook steeds meer in de knel te komen en wordt vaak niet meer gedaan. Daarnaast heeft het gebied te maken met met verdroging. Deze factoren vormen een gevaar voor dit uniek stukje Nederland.

StAM heeft in samenwerking met de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap een crowdfunding op touw gezet, waarbij regionale en landelijke media een rol speelden. Dit heeft geresulteerd in een plan tot behoud waarbij in de eerste fase in 2015 tien grondeigenaren samen een kwalitatieve verplichting hebben ondertekend waarbij voor 30 jaar aanplant en onderhoud van de knotelzen is verzekerd. Inmiddels is er een tweede fase geweest en hebben  nog eens vijf eigenaren deze verplichting ondertekend waardoor nu 1900 knotelzen beschermd zijn. Dat houdt ook in dat eigenaren voor deze periode een vergoeding krijgen om het onderhoud te bekostigen. In totaal gaat dit om een bedrag van 170.000 euro bijeengebracht door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en de gemeente Bronckhorst. De kwalitatieve verplichting is gekoppeld aan het perceel en wordt mede overgedragen bij verkoop.

Belangrijke links:

https://myalbum.com/album/XTaLzS2C0MTV

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meuhoek

https://www.nederlandscultuurlandschap.nl/red-de-meuhoek/

De Meuhoek in Beeld
Geplaatst op 20 december, 2015 door admin
Onlangs is op het web een album gepubliceerd met daarin prachtige foto’s en artikelen over De Meuhoek in Halle. Buurtbewoner Bennie Eenink heeft verschillend materiaal gebundeld. Kijken jullie ook mee?

Ab Wisselink is fotograaf en met regelmaat gaat hij op pad in Halle en omgeving. Ab maakt vaak ook foto’s in de Meuhoek. Deze foto’s wil hij graag met een groter publiek delen. Zijn foto’s zijn vanaf vandaag ook in het album te bezichtigen.

Naast foto’s van Ab zijn ook foto’s van Bennie Eenink, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, StAM en Naober in het album terug te vinden. Klik op het beeld om het album te openen.

Enkele prachtige video’s over De Meuhoek