Infopanelen Ziegenbeek

Zowel de Ziegenbeek in Sinderen als de Silvoldse Slaege vormen een uniek landschap. Zij zijn daarom door de stichting Achterhoek weer mooi (StAM) beide benoemd tot Landschapsmonument. Ter gelegenheid hiervan is door StAM een informatiebord geplaatst waarmee beide elementen de officiële status van ‘Landschapsmonument’ krijgen.
De Ziegenbeek vormde eeuwenlang de grensbeek tussen het eigendom van de heren van Bergh en die van Wisch. En daarvoor was het al de grens tussen het Bisdom Munster en dat van Utrecht. Frappant was dat het dorp Sinderen gemeentelijk doorsneden werd door deze grensbeek en daardoor voor het herindeling in 2005 in twee gemeenten lag. De Ziegenbeek kent bovendien een bijzondere landschappelijke en ecologische waarde. Hier staan grote aantallen knotelzen in de oever, die de loop van de beek markeren. Ook voert de beek veel schoon en kalkrijk water aan, waardoor een soort als de dotterbloem zich uitstekend thuis voelt aan de oevers.

De Slaege vormde lange tijd een onbewoond slagenlandschap met broekgronden dat zich uitstrekte van Silvolde tot aan Voorst. Na de ruilverkaveling is deels het karakter van dit gebied verdwenen en is veel eigendom veranderd. Desondanks is er langs de beken nog veel moois te vinden. Bovendien werken meerdere eigenaren mee aan het natuurrijker maken van dit gebied. Hopelijk wordt ook het historisch landschapsbeeld van de Slaege dan hersteld. Op het informatiepaneel van Landschapsmonumenten de Slaege wordt alles duidelijk en geïllustreerd uitgelegd.

Fietspaden Sinderen
Wanneer u de fietsroute via Sinderen volgt, komt u via de kerkepaden de Siegenbeek meer malen tegen. Op deze wijze kunt u prachtig genieten van het landschap rondom de beek. De bankjes die op enkele rustpunten geplaatst zijn, nodigen uit om even ‘Uut te bloazen’. Behalve als pad naar de kerk, werden ook veel onverharde paden benut om ‘binnendoor’ naar de buurman te gaan. Met name toen het Naoberschap nog een automatisme was, vormden ze een belangrijke infrastructuur.

Natuur in de Slaege
Al enkele jaren worden in de Slaege door de grondeigenaren akkerranden ingezaaid. Hiervan profiteert de patrijs, waarvan de stand voordien sterk terug liep. Met de patrijs komen er ook diverse vogels en andere soorten op af. Behalve de akkerranden, zetten de eigenaren ook in op percelen met zomergranen en kruidenrijke grasranden langs het grasland. Hierdoor kan het zijn dat er plotseling een kwartel of veldleeuwerik voor u opduikt. Een aantrekkelijk landschap voor mens en dier, zien we hier.