“De Reuzen van Hols.”

De reuzen van Hols zijn een 4 tal solitaire zomereiken in het weiland nabij boerderij Hols aan de Loordijk op Landgoed Slangenburg onder Doetinchem. De oudsten van deze bomen zijn in elk geval minimaal 200 jaar en mogelijk al ruim 300 jaar oud.