Akkercomplex Hulleweg Gaanderen

Aan de oude loop van de Beneden Slinge ligt aan de oostzijde van De Wrange tot aan de Wrangelaan een groot bol akkercomplex. Het akkercomplex ligt op verstoven dekzand, wellicht is het gedeeltelijk een es. Dit wordt in het midden doorsneden door de Hulleweg. Aan de zuidoostkant loopt het door tot aan de Watertapweg/spoorlijn.

Ten oosten van de Hulleweg lijkt het gebied niet bij De Wrange te behoren. Daarom is het hier als afzonderlijk landschapselement beschreven.

De omranding van het akkercomplex bestaat uit een houtwal met daarlangs de Beneden Slinge. Deze laatste komt uit in de Bielheimerbeek. De houtwal gaat over in een opgaand eikenbos dat vervolgens weer overgaat naar een lange rij knotbomen die ook weer aan een uitgediepte vrijwel droge sloot ligt. Aan de Hulleweg staan Amerikaanse eiken en op de top ligt een Grove dennenbosje. Enkele soorten: Groene Specht, Grote Bonte Specht, Ransuil.

De oude loop van de Beneden Slinge is door het Waterschap Rijn en IJssel hier en daar verbreed nadat de IVN vogelwerkgroep daar al eens op had aangedrongen. Er is hier en daar een steilere akkerrand afgegraven om daarmee een holenbroeder als de IJsvogel meer kansen te geven.

Foto: Gerard ter Heijne