Publicaties in de Gelderlander

In 2014 en 2015 is wekelijks in de Achterhoekse edities van De Gelderlander een serie over Landschapsmonumenten verschenen. De serie artikelen, geschreven door wijlen Henk Harmsen, werd samen met Stichting Achterhoek weer Mooi (StAM) opgesteld.

De serie gaat over diverse kenmerkende landschapselementen die in het landschap een belangrijke plaats innemen en daarom behoud verdienen. Hieronder valt te denken aan zandwegen, een landeweer, stuifduinencomplexen, houtwallen en heggen.
Mocht u meer informatie willen over de serie dan kunt u contact opnemen met ons via e-mail op info@achterhoekweermooi.nl. 

In de bijlages de gepubliceerde artikelen.