Nieuwe aanplant knotelzen Meuhoek

Samenwerking met het Waterschap om water in de sloten te krijgen

januari 2021

De nieuwe aanplant met knotelzen in de Meuhoek is afgelopen week van start gegaan. Door de droogte van de afgelopen zomers is er wat herstelwerk nodig geweest. Bovendien zijn langs nieuwe percelen nieuwe elzen geplant. Door de samenwerking met het waterschap wordt nu ook water van de Bovenslinge naar de Meuhoek geleid (zie foto). Veertig jaar geleden gebeurde dit voor het laatst en nu dus weer! Hierdoor wordt de verdroging tegengegaan en hebben de elzen, die gedijen opvochtige grond, overlevingskans. Een goede actie van ons bestuurslid Henk Boland, die zich telkens weer sterk maakt om het project optimaal te laten slagen. De toekomst van de elzen wordt ondanks de klimaatverandering zo een stuk zekerder.