Inspiratie voor ondernemers

De auteurs André Kaminski (links) en Anne Oosterbaan (rechts) met hun boek

Twee Achterhoekers, Anne Oosterbaan en André Kaminski, hebben het initiatief genomen om een boek te schrijven. Het gaat over de relatie tussen het landschap van de Achterhoek zoals het nu is en hoe je daarin toch een boterham kunt verdienen. Op heel verschillende manieren. Met voorbeelden die anderen kunnen inspireren. Het boek heet: 'Landschappelijk ondernemen in de Achterhoek'. Het verschijnt in januari 2013.

Wat is het idee achter jullie boek?
Anne: 'We wilden laten zien hoe het Achterhoekse landschap in de afgelopen eeuw is veranderd. Dat is het eerste hoofdstuk geworden. Daaruit blijkt dat het landschap flink onder druk staat. Economie wordt steeds bepalender en die ontwikkeling gaat nogal eens ten koste van dat landschap. Daarbij komt dat in de laatste paar jaar, de overheid zich steeds verder terug trekt uit de sturing op dat landschap. Ik kende een aantal voorbeelden van ondernemers die gebruik maken van het landschap, maar met veel oog voor haar kwaliteiten. We wilden onderzoeken hoe deze voorbeelden ontstaan zijn en hoe de huidige situatie ontstaan is. Toen we er mee bezig gingen bleken er veel meer ondernemers op die manier te werken en dat willen we ook laten zien'. André vult aan:'De wilde natuur van de Achterhoek is in eerste instantie getemd. Het landschap werd gevormd door een bepaalde wijze van landbouw die eeuwenlang op dezelfde manier is uitgeoefend. Zo zijn de bijvoorbeeld de Varsseveldse kopjes ontstaan. Dat ontstaan van het landschap beschrijven we in het kort en dan laten we zien hoe de Achterhoek er nu uitziet. Vervolgens laten we voorbeelden zien van ondernemers en hun verbondenheid met dat landschap. Als laatste schetsen een aantal kenners van het gebied waar zij kansen zien voor nieuwe verdienmogelijkheden in dat landschap'.

Jullie boek lijkt wel te passen in de trend naar duurzaamheid?
'Dat klopt. Het ministerie van Economische Zaken steunt dit project ook vanuit een programma over duurzaam landelijk gebied. Maar ook de Stichting Achterhoek Mooi (Stam) (www.achterhoekweermooi.nl) werkt hier bewust aan mee. Haar doelstelling is om de kwaliteit van het landschap te behouden en te versterken. We hebben de acht Regiogemeenten gevraagd om mee te werken en voorbeelden aan te dragen. En overal kregen we enthousiaste medewerking. Dat heeft het boek completer gemaakt. In totaal kregen we zo 'n 250 voorbeelden aangereikt. Dus de kunst was om daar zo'n tien voorbeelden uit te selecteren, die we beschreven hebben'.

Wat willen jullie met het boek bereiken?
Anne: 'Zoals gezegd, we zijn beiden heel begaan met het landschap, maar er moet ook verdiend kunnen worden. Met dit boek willen wij door het laten zien van voorbeelden van bestaande ondernemers, andere ondernemers enthousiast maken: een inspiratieboek voor ondernemers. We willen het boek ook vooral verspreiden onder ondernemers '. André: 'Eerst wordt je verrast door de voorbeelden en vervolgens wil je het zelf ook gaan proberen. Dat is wat we willen bereiken. Met al het materiaal dat we hebben verzameld willen we ook aan de weg gaan timmeren. Als proef hebben we al een aantal ondernemers meegenomen naar enkele opvallende voorbeelden, zoals Netterden Zand- en grindontwikkeling en de theetuin Natuurlijk buiten. Ook hebben een aantal gemeenten al aangekondigd mee te doen door boeken af te nemen en die te verspreiden in hun gebied'.

Tot slot, een sprekend voorbeeld in onze streek?
André laat zich niet zo maar uitdagen, alle voorbeelden hebben hun eigen sterkte, daarom moet je het boek gaan lezen. Na enig aandringen komt toch het voorbeeld van Netterden Zand en Grind naar boven. 'In feite een delfstoffenwinning met grote gevolgen voor het landschap. Maar zij hebben via een eigen stichting de ontwikkeling van natuur rond hun locaties als een vast onderdeel van de bedrijfsvoering gemaakt. Ze werken daarbij samen met belangenorganisaties en de bewoners uit de omgeving. En hebben zo echte meerwaarde voor het landschap bereikt'.

Tekst: Wim Beijer
Gepubliceerd: 12-12-2012, Gelderse Post.

 

https://www.rsuripsumoharjo.com/slot-gacor/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-dana/gacor88https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-pulsa/