Trots op Heidenhoek, Wassinkbrink en Winkelshoek

figuur 1 Stichting 'Achterhoek weer mooi', Provincie Gelderland, gemeente Bronckhorst, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Stichting Staring Advies zijn gestart met het project 'Trots op de Heidenhoek, de Wassinkbrink en de Winkelshoek'. Het doel van dit project is om met ideeën van bewoners te werken aan het behoud en de versterking van het zo karakteristieke landschap. Zodat het er ook in de toekomst goed wonen, werken en ontspannen is

Wie de buurtschappen goed kent, wie er lang woont of wie er vaak komt, is zich soms niet bewust hoe mooi of bijzonder het er eigenlijk is. De (zand)wegen en paden, oude boerderijen en erven, het kleinschalige landschap met de kleine bosjes, de houtwallen en steilranden, de kampen, de Heidenhoekse vloed, de zondagschooltjes, de bijzondere planten en dier-soorten, het lijkt zo gewoon. Maar dat is het niet! Om deze bijzondere kwaliteiten in stand te houden zijn activiteiten nodig die passen bij de huidige tijd en huidige functies van het landschap. Daarom wordt de mening van de bewoners gevraagd en gekeken wat er samen kan worden ondernomen om in de toekomst ook trots te kunnen blijven.

Met financiering van de Gemeente Bronckhorst en de Provincie Gelderland hebben de stichtingen Achterhoek weer Mooi, Landschapsbeheer Gelderland en Staring Advies twee buurtavonden georganiseerd. Met medewerking van Staring Advies is onderzoek verricht naar cultuurhistorie, landschap en ecologie. Het is de bedoeling om voor 2012 een uitvoeringsprogramma met projectideeën op tafel te hebben. Daarna kan volgend jaar gestart worden met het versterken van het landschap (en de ‘beeldkwaliteit’) van de buurt-schappen.


Tijdens de beide buurtavonden (14 en 21 september) werden buurtavondde doelen en kaders uit het Streekplan van de Provincie Gelderland en het Landschaps-ontwikkelingsplan van gemeente Bronckhorst toegelicht. Ook werd stilgestaan bij de bijzondere natuur. Met oude landkaarten, onder andere uit 1894, en met informatie van Oud Zelhem en verhalen van buurtbewoners werd de geschiedenis toegelicht. Daarna werd in groepjes besproken wat de bewoners ten aanzien van het landschap in hun buurt of op eigen erf graag willen behouden of willen veranderen. Naar voren kwamen de aanleg van hoogstam-boomgaarden, houtwallen, heggen, solitaire bomen of boom-groepen op historische plaatsen. Ook het inzaaien van bloemrijke bermen en het aanleggen van een poel werden genoemd. Verder waren er ideeën over het terugplaatsen van een typische hooiberg, een put, een schaapskooi, veldhekwerken. Oude schoolpaden en fietspaadjes zouden hersteld kunnen worden. De interesse voor 'oude verhalen' was groot, bijvoorbeeld voor een bundeling van de geschiedenis voor in een boek of website. Leuk voor nieuwe buren en bezoekers. Ook het plaatsen van een bankje, picknicktafel, informatiebord op een 'verhaalplek' werden genoemd. Natuurlijk zijn er aan het uitvoeren van deze ideeën wel randvoorwaarden gesteld en voor sommige projecten zal een eigen bijdrage worden gevraagd. Al deze ideeën kwamen tijdens de buurtavonden op tafel. Bewoners en andere belangstellenden die nog ideeën hebben, kunnen deze alsnog doorgeven. Dit doet u via e-mail of telefoon aan: Erik van Eek, Landschapsbeheer Gelderland via tel. 026-3537444 of Tineke Velthorst, Stichting 'Achterhoek weer mooi' via tel. 0314-641910 Wanneer u een idee hebt doorgeven op een bewonersavond of telefonisch of per mail een idee hebt aangedragen, dan bent u van harte uitgenodigd op de volgende bewonersavond: op 26 oktober van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur in de kantine van het Streekhuus aan de Dr. Grashuisstraat in Zelhem. Dan worden alle ideeën op een rijtje gezet, waarna bepaald wordt of en hoe de ideeën verder uitgewerkt kunnen worden om er volgend jaar mee aan de slag te kunnen gaan. Voor nadere informatie kunt u de websites van Stichting 'Achterhoek weer mooi', Landschaps-beheer Gelderland en Stichting Staring Advies bezoeken